Als een cursist zelf aangeeft dat ik hem of haar een zetje in de goede richting heb gegeven, dan is dat mijn grootste inspiratiebron. Zorgen dat mensen hun persoonlijke doelen kunnen realiseren door beter met elkaar te communiceren.

Hans van Amersfoort
?>
Disclaimer   |   Colofon